Svenska Foder Garta tar nya tag på marknaden

Garta - som är leverantör av produkter och rådgivning till den professionella frukt- och trädgårdsodlingen i Sverige och Danmark - blir ett affärsområde inom Svenska Foder-koncernen. Svenska Foder Garta – som företaget nu kommer att marknadsföras som - införlivas i Svenska Foders administrativa system och man jobbar med att optimera hela kedjan kring inköp, logistik och försäljning.

Mats Johansson är säljledare på Svenska Foder Garta berättar hur han ser på förändringen.

- Vår organisation ser mycket positivt på den här förändringen. Vi blir nu en helt igenom svensk organisation och vi ser nya möjligheter att profilera oss än bättre på den svenska marknaden. Den erfarenhet och den backup Svenska Foder kan bidra med blir ett lyft för oss. I övrigt blir det business as usual. Vi ska bara se till att våra kunder får del i det.

- Vi kan vidare se nya kanaler öppna sig mot ett större kundsegment på frukt och bär och friland, som vi redan idag drar nytta av. Även nya produktgrupper som vi tidigare inte sysslat med – som diesel, telekommunikation och framtida samarbeten med företaget Datalogisk - förbättrar våra möjligheter att utveckla relationerna med nuvarande och potentiella kunder.

Jonny Torevik, Försäljningschef Växtodling är väldigt nöjd med hur detta nya affärsområde inom Svenska Foder utvecklas:

- Som jag ser det utvecklar vi med Svenska Foder Garta vår palett ytterligare. Detta vårt åttonde affärsområde passar väldigt fint in i vår strategi om att vara en komplett partner i lantbruksnäringen.
Gartas unika helhetskoncept gentemot frilandsodlare, frukt- och bär, prynadsväxter och växthus tillsammans med de resurser som vi i Svenska Foder-koncernen kan erbjuda passar väldigt väl in i Svenska Foders strategi – en strategi som vi vill kombinera och utveckla specialistkunskap med affärsmannaskap.

- Med Svenska Foder Garta får vi en kompetens som vi tidigare inte haft tillgång till och som vi nu kan dra nytta av på ett förnuftigt sätt. En sådan specialkompetens är unik idag i Sverige, menar Jonny Torevik som fortsätter:

- Även resursutnyttjandet av lagerbyggnaderna samt personal och inköp gör oss kostnadseffektiva och det gagnar givetvis våra kunder.

På dessa sidor kommer vi fortsätta att berätta om Svenska Foder Gartas kunder och produkter. Följ Svenska Foder Gartas framfart på hemsidan!

 
 

Garta

Knästorps Kvarnväg 220

245 93 Staffanstorp

Tel. +46 46 32 58 91

Fax +46 46 32 58 99

E-post: mail@garta.se