Haga Produkter - Tomater i kubik

Ingvar Persson, Haga Produkter, visar sin tomatodling.

Svenska Foder Gartas huvudområden berör friland, frukt och bär, prydnadsväxter och växthus. Därför vill vi försöka beskriva dessa områden via reportage ute i själva produktionen. Först ut blev Haga Produkter i Arlöv i Skåne.

1993 köpte Ingvar Persson tillsammans med fem delägare lokalerna mellan Malmö och Staffanstorp. Ingvar blev driftschef och valde att fokusera på tomaterna. Tidigare hade man här odlat allt möjligt bland annat blommor som nejlikor och krysantemum och Ingvar tyckte inte detta passade in riktigt i den tanke han hade med verksamheten. Sedan 93 har det hänt en hel del. Idag äger och driver Ingvar verksamheten tillsammans med sin bror. De har båda en lång tradition av grönsaksodling i familjen.

Självförsörjandegraden på tomater i Sverige ligger idag på dåliga 14 procent och stiger till 20 procent under den svenska odlingens högsäsong. Den svenska produktionen minskar enligt en rapport från jordbruksverket, medan själva marknaden ökar. Konkurrensen från utlandet, främst från Nederländerna, har lyckats möta efterfrågan på ett effektivt och kvalitetsmässigt sätt.

- All tomatproduktion är beroende av ljus, berättar Ingvar Persson. I Sverige har vi dåligt med ljus under året. Det är för kort period. Finland har löst detta genom att bli ett föregångsland med ljus i växthus. Men det är en allt för kostsam investering som jag ser det. Energikostnaderna är också för dyra.

Svensk tomatproduktion uppgick år 2010 till 13 800 ton och den använda växthusytan var cirka 370 000 kvadratmeter. Antalet yrkesmässiga odlingar uppgick till 198 stycken år 2008 enligt Jordbruksverket,
vilket är en stor minskning jämfört med för trettio år sedan. Det som dock hjälper upp lönsamheten är att de svenska tomaterna i butik har ett mervärde. De möjligheter som finns är på området produktutveckling och att framhålla värden som närhet till konsument osv. Man har också hittat en nisch i specialtomater, något som också speglar Haga Produkters verksamhet.

-Vår huvudproduktion är fortfarande den vanliga runda tomaten, liksom i Sverige totalt. Det är bulken, kan man säga. Vi producerar 50 kg/m2 och vi har 10 000 m2 av dessa. Dessa tomater hanteras av Svenska Odlarlaget som är en sammanslutning av sydsvenska grönsaksodlare som har som uppgift att sälja och prissätta svenska grönsaker.

 -Den flesta svenska tomaterna får sin topp i maj månad – då blir det också svårt att få bra priser. Det hade varit bättre om man kunnat ha en större differentiering i tid när tomaterna kommer fram. Då hade
prisbilden med all säkerhet sett bättre ut. Men det har ju med strukturen totalt i Sverige att göra. Själva samarbetet med Svenska Odlarlaget fungerar ändå väl, eftersom tryggheten är viktig för oss och
allt är prisat.

Men Haga Produkter odlar alltså också specialtomater. Tomater i olika storlekar och färger och former. Det här har visat sig vara ett bra sätt att hålla liv i lönsamheten.

- På 3000 m2 odlar vi specialtomater för lite andra marknader. Det är färre kg som produceras men mer jobb. Fördelen är då att man får bättre betalt. Vi har lyckats hitta samarbetspartners i handeln som vill ha denna typ av produkt. Samtidigt har vi en gårdsbutik där vi säljer denna typ, och vi står även med på Bondens marknad.

Arbetet med tomaterna är ett ständigt pysslande och omvårdande med plantorna. När vi går runt i lokalerna har man skyddskläder på sig, man får inte röra plantorna eftersom de kan kontamineras.
Det är ungefär som att gå omkring i ett grisstall eller i en mjölkproduktion. Man måste vara noggrann. Det är lite som behövs för att mycket ska förstöras.

- Vi har börjat blada med kniv bara för att få den snyggaste och bästa snittytan för att minska risken för att få t.ex. bladmögel, säger Ingvar Persson.

Bladmögel är den största fienden för tomatodlaren. Den kan innebära att en stor del av plantorna dör. Det är otroligt kostsamt och påverkar hela årets ekonomi. Därför är det viktigt att hålla god koll på
hela processen, hela tiden. Klimatet i huset är det viktiga. Att få en jämn temperaturstigning, att släppa ut värme om det blir för varmt. För mycket fukt och värme är ju den stora boven i dramat.

- Det är också viktigt att se till så att plantorna har det luftigt, konstaterar Ingvar Persson. Att inte ta bort för lite klasar. Värmen skruvas upp successivt under dagen. Vi mäter varje vecka hur mycket plantorna växt, där plantorna var förra veckan, mäter vi stamtjockleken. Har vi haft det för kallt, blir det för kraftig stam. Vi styr tillväxten hela tiden för att få en optimal produktion.

När vi går in till specialtomaterna får vi se humlor jobba med pollinering. Tidigare gjorde man detta för hand. Man gick runt och penslade.

- Humlorna är väldigt effektiva. De flyger runt på rätt tid, de jobbar sju dagar i veckan, kostar 3 kr per kvadratmeter och lever i 8 veckor. Bättre arbetskraft får man leta efter, avslutar Ingvar.

 
 

Garta

Knästorps Kvarnväg 220

245 93 Staffanstorp

Tel. +46 46 32 58 91

Fax +46 46 32 58 99

E-post: mail@garta.se