Kattviks Fruktodling odlar på resultat

Per Henrysson, Äppelodlare i Kattvik

Tidningen hälsar på i Per Henrysson i Kattvik utanför Båstad – en äppleodlare med 50 hektar odling.

Minns du filmen Äppelkriget med Hasse och Tage. Det är en speciell scen jag tänker på. Vackra bilder på träd fulla med äpplen. Människor som plockar äpple. Mitt i allt detta vackra går Hasse med en korg och pratar med Gösta Ekman om vad champagnen som man vill göra på äpplena ska heta. ”Änglamarksnektar så gott som champagne”, slipper Gösta ur sig; ”äppelepci-der,”, spekulerar Hasse - och äpplena hoppar ner av sig själv i korgen. Efter en stund lägger Gösta märke till de där hoppande äpplena och undrar hur det kommer sig att de självmant hoppar i korgen. ”Äpplehannar”, utbrister Hasse. ”Det är äpplehannar. Jag har en äpplehona i korgen”. Riktigt så går det förstås inte till i verkligheten. Det blev Tidningen varse, efter att ha besökt Kattvik Fruktodling nära Båstad i Skåne.

Fruktodlingstraditionen i Kattvik är lång. Per som alltså idag driver företaget är fjärde generationen Henrysson. Idag har man cirka 50 hektar fruktodling, där merparten är äppleodling. Men även päron och plommon odlas.

-79% av odlingen är äpple, 20 % päron och cirka 1 % är plommon. Vi har alldeles för många sorter på äpplesidan, cirka 30 stycken. Men det är fem sorter som är de stora. Discoveri är sorten som mognar först, därefter kommer Aroma. Cox Orange är nummer tre och Ingrid Marie nummer fyra och sist plockar vi Piruette.

Man skulle kunna förledas att tro att när väl ett äppleträd bär frukt är det bara att plocka frukten när tiden är inne. Vad gör man som fruktodlare den övriga tiden?

- Vi skördar merparten av frukten i september-oktober. Men för att vi ska kunna skörda, för att vi ska kunna få frukt som vi kan sälja, så är förarbete och efterarbete minst lika viktigt.

Jorden får inte lida brist på någonting. Man tar jordprov och bladprov för att kunna avgöra vad som behövs tillsättas för att ge så bra resultat som möjligt.

-Efter skörden klipper vi träden efter ett schema, så att det kan ge så mycket frukt som möjligt även nästa år. Det är solen som ger äpplena dess färg. Därför ska en fruktodlings äppelträd vara väldigt glesa, öppna, så att frukten blir exponerad för solen.

Därefter måste ris och bladmassa bort - för att undvika skorv på frukten till nästa år.

Det finns ett flertal risker och sjukdomar som kan påverka fruktskörd och ekonomi för en fruktodlare. En av de svåraste är skorv. Skorv orsakas av svampen Venturia inaequalis och förekommer på grenar, blad och frukter. Sporer från bladen sprids till frukten som får svarta fläckar, sämre smak och nedsatt hållbarhet. Äppelskorven övervintrar i de nedfallna bladen på marken. På våren och försommaren mognar fruktkropparna och sporerna slungas ut från sporsäckar i fruktkropparna och infekterar de späda nyutspruckna bladen på trädet.

-En fläck på äpplet förvandlar det till industriäpple, konstaterar Per. Det påverkar min ekonomi tydligt. Jag får 2 spänn för ett fabriksäpple och 10 för ett som går till grossisten. Skorvfri är jag aldrig, men idag är det trots allt inget stort problem.

I slutet av mars och början på april gödslas och besprutas odlingen. Runt midsommar gallras frukten. Det är fingertoppskänsla som styr hur stort antal frukter som ett träd tål, menar Per Henrysson. De får inte bli för stora och inte för små.

Det finns alltså alltid att göra. Den största utmaningen är emellertid nyplanteringen. Livslängden på ett träd är cirka 20-25 år – det är viktigt att se till att föryngringen är gjord innan en sort blir jättedålig på det gamla trädet. Ett nyplanterat träd ska ge frukt det 5 året. På en så stor odling som Kattviks Fruktodling är det en spännande ekvation.

-Utmaningen är att hinna plantera nytt. Jag skulle vilja göra mycket mer, men det är kopiöst dyrt. Idag planterar vi cirka 2 hektar om året. 5 hektar hade varit optimalt.

Det är dags för skörd när Tidningen hälsar på. Man har planerat för onsdagen i samma vecka, men det är risk för regn och då blir det inställt. Vi promenerar runt bland Aroma-träden och grenarna är fullsmockade av stora, fina äpple. Men några äpplen som hoppar ner självmant i korgarna, det ska man inte räkna med.

Det här är ett Äppelrike – långa böljande rader av äppelträd sträcker sig ut mot havet som fond. Sämre kan man ha det. Otroligt vackert.

- Nu börjar den riktigt roliga perioden. Skörden. Då får man se om de beslut man fattat varit rätt – och om vädret har varit gynnsamt, avslutar Per Henrysson.

Lite fakta

Under skörden sysselsätter Per Henrysson 30 personer, under klippningen 8 personer. På ett år, om man slår ut det, ger det cirka 6 heltidstjänster totalt. Pack och lager finns i Kattvik. Lagret har utökats efterhand och inbegriper idag ett hyrlager där han har möjlighet att suga ut syret så att mognaden avstannar. På så vis förlänger man säsongen till april/maj månad.

 
 

Garta

Knästorps Kvarnväg 220

245 93 Staffanstorp

Tel. +46 46 32 58 91

Fax +46 46 32 58 99

E-post: mail@garta.se