Tomater på höjden och på tvären

Odla tomater på 16 fotbollsplaner. Smaka på det. S-e-x-t-on fotbollsplaner. Det låter mycket och är mycket - men det är precis vad man gör hos Alfred Pedersen&Son i Trelleborg: i ett 80 000 m2 stort växthus odlar man tomater för den svenska marknaden. Det är Sveriges största tomatodling. Tidningen fick träffa driftsledare Peter Siljan och fick lyssna på en väldigt passionerad tomatodlare.

Peter Siljan har varit här sedan starten 2001. Mats Johansson, som är säljledare i Svenska Foder Garta säger skämtsamt att han kom i glaslådorna. Han hjälpte till med bygget och sedan dess fått en allt mer ansvarsfull roll i företaget. Idag styr han klimat och bevattning, näringstillförsel och biologiska preparat som skall tillföras till plantan för att lyckas. Plus all service och energiproduktion.

Energiproduktion, ja. Det är en omfattande affär att driva ett växthus som är så stort som Alfred Pedersen&Sons i Trelleborg. Man har därför investerat i en biobränsleanläggning som värmer upp anläggningen med flis från skånska, närliggande skogar. Man räknar i snitt med att 12 bilar flis per vecka går åt. Vintertid är energibiten den del av produktionen som kostar absolut mest.

- Som mest går det väl 200 kubikmeter per dag på vintern, konstaterar Peter. Under sommarhalvåret är det istället personalkostnad och bevattning som tar över kostnadstoppen. I genomsnitt arbetar här 50 personer och som mest 70. Dagligen vattnas tomaterna med 800 000 liter vatten. All bevattning är recirkulerad, vilket innebär att man återvänder dräneringsvatten från växthus.

Taket på anläggningen är byggt så att regnvattnet rinner ner i bassänger, där det sedan pumpas in i anläggningen. Bevattningen är givetvis en viktig del för en tomatodling. Men en engagerad personal är helt avgörande, menar Peter Siljan.

- Det är ett tufft jobb vilket gör det svårt att hitta rätt människor. Jag vill att duktig personal trivs och stannar kvar. Noggrannhet är a och o i den här produktionen. Vi plockade 65,5 kr per kvadratmeter förra året. I snitt ligger vi på 58-60 kg per år. Med så stor produktion får ingenting lämnas åt slumpen. De extra kilona ger vår vinst, och det finns inget utrymme för spill.

Disciplin är viktigt även när det gäller hygienen.

- Vi som arbetar här får t.ex. inte äta tomater som kommer någon annanstans ifrån. Vi vill inte ha in sjukdomar som kan komma från en spansk tomat i en baguette. Vi desinficerar växthus under vintern – för att slippa sjukdomar och skadedjur under säsongen. Då kan vi inte riskera att personalen omintetgör dessa insatser genom att slarva med hygienen. Får man inte ett virus kan det snabbt förstöra en hel odling.

Alfred Pedersen&Son odlar elva olika sorters tomater. De vanliga runda tomaterna odlas på 6,5 hektar av odlingen. Specialtomaterna odlas på resten, alltså 1,5 hektar. Tyvärr pressas priserna på tomater mer och mer och enligt Peter beror det på att vi odlar för lite tomater i Sverige.

- Vi behöver fler tomatodlare i Sverige, vi behöver bygga fler stora växthus och på så vis trycka ut våra konkurrenter från utlandet. Vi måste få upp produktionsnivån. Idag ligger vi på en självförsörjningsgrad på under 50%. Det är för dåligt. Det betyder att de holländska tomaterna bestämmer priset på de svenska.

Tidningen frågar om specialtomaterna ökar i efterfrågan, men Peter skakar på huvudet.

- Jag skulle vilja odla mer specialtomater med högre kvalitet. Ta fram mer smak, andra färger och profilera det svenska. I Norge utgör cirka 50 procent av odlingsarealen specialtomater. I Sverige har vi knappt 5 procent. Det finns en stor potential. Men butikerna säger stopp. Man vill ha de vanliga runda.
Peter tror att det kan bero på svenskarnas smörgåskultur, där det viktiga inte är hur tomaten smakar utan hur den fungerar på smörgåsen.

- Man vill ha en hård tomat. En som inte pressas ihop och går sönder, utan som håller formen på mackan. Det därför att även spanjorernas hårda sorter går till Sverige - för att det finns en efterfrågan från handlarna.

Det märks att Peter är lite frusterad över det här. Han producerar givetvis vad som efterfrågas. Det är inte en välgörenhetsorganisationman bedriver. Samtidigt är han intresserad av sitt arbete och ser den potential som finns. Att istället för att pressa priserna på tomaterna, höja mervärdet och ta fram svenska tomater som slår den import som finns idag. Det är fullt möjligt, menar han.

- Sverige har ett perfekt klimat för tomatodling, säger Peter. Det blir inte för varmt här på sommaren, aldrig mer än 30 grader. Nattemperaturen går oftast inte över 15 grader. Det ligger nära det generativa klimatet – dvs. varmt på dagen, kallt på natten. Ett sådant klimat skapar en kortare planta med stora rötter. Mindre energi går åt bladen, mer åt tomaten. När natten kommer söker sig sockret till den varmaste delen av plantan. Det är tomaten och då kommer den att smaka gott.

Alfred Pedersen&Son planerar att utöka sin produktion med ytterligare ett växthus. Låt oss hoppas att fler satsar på tomatodling, så att vi kan få en ökad självförsörjningsgrad i Sverige. Det gäller på fler områden inom den gröna näringen, förresten.

 
 

Garta

Knästorps Kvarnväg 220

245 93 Staffanstorp

Tel. +46 46 32 58 91

Fax +46 46 32 58 99

E-post: mail@garta.se