Du gröna sköna värld

Roy Rosendahl berättar om Klagstorps Gurkodling.

 

Roy Rosendahl började odla gurkor redan 1994 i Grödinge utanför Stockholm. Sedan dess har han hunnit vara ett år på en stor odling i Kanada samt VD för tomatodlingen Alfred Pedersen och Son. 2011 köpte han det välrenommerade företaget Klagstorps Gurkodling där Tidningen gör ett besök.

Klagstorps Gurkodling odlar gurkor på sammanlagt 1,4 hektar. Roy Rosendahl har dessutom fortsatt med sin odling i Grödinge. Anledningen till att han fortsatt med gurkodlingen, är att han tycker det är en rolig produktion – även om det innebär ett engagemang som sträcker sig över alla dygnets timmar.

-Vi är två timmar från en katastrof. Övervakningen sker 24 h om dygnet. Det handlar om styrning, klimatanläggning, bevattning - hur mängden ljus hanteras. Man måste agera snabbt om något oförutsett händer. Då gäller det att ha en förstående familj, skrattar Roy.

- Men det är ett omväxlande arbete, man följer årstiderna inne i växthuset, fortsätter han. Även personalhanteringen, att kunna leda de anställda till att arbeta på rätt sätt är stimulerande.

Klagstorps Gurkodling driver upp sina plantor själv. Säsongen börjar v. 3, då man sår. Fyra veckor senare planterar man ut gurkplantorna och vecka 11 skördar man de första gurkorna. Två till tre gånger per år byter man kultur.

-Då river vi ut de gamla plantorna, desinficerar och planterar nytt. Fördelen med att byta kultur är att vi lättare klarar sjukdomar. Vi sanerar och gör det så sterilt som möjligt innan det är dags för nya plantor. I en tomatodling gör man inte det, vilket kan vara en brist i just det avseendet.

Gråmögel, svartprickröta, spinn, vita flygare – det är många angrepp som man måste räkna in i kalkylen på vad som kan drabba en odling. En sjukdom man absolut inte vill ha in i gurkodlingen är pepino mosaic virus - en otäck sjukdom, som inte tar död på plantan, men som kraftigt sätter ner produktionen. Då sätter man in fler insatser och ökar därmed utgifterna till ett resultat som är för dåligt.

- Har man fått in det i sin odling är det väldigt svårt att bli av med, konstaterar Roy. Det gäller att vara steget före för att förhindra stora förluster.

- Man ska komma ihåg att det här inte är ett växthus där man går och gullar med gurkorna. Det här är industri. Det är inget att hymla om. Därför måste driften hanteras rationellt, för att vi ska tjäna pengar.

I Sverige får man betalt per kilo. I Danmark är styckeshandel. Roy menar att det kan vara en pedagogisk vinst för handeln att ta betalt i styck. Men det betyder också att gurkor är mindre och smalare. Även till Sverige har styckhandeln har kommit så smått. Axfood är en av de svenska handlare som efterfrågar styckhandel och Klagstorp Gurkodling levererar till dem. Men för Roy är fortfarande en kvalitetsgurka mörk, ribbad och väger 400-450 g.

- I Sverige har storleken betydelse, skrattar han.

Vi diskuterar om importen utgör ett hot mot den svenska odlingen. Roy Rosendahl menar att anledningen till att importen fortfarande inte är så omfattande hos oss, är att gurkorna helt enkelt är bättre under högsäsongen. Importen är inte intressant på sommaren. Jag frågar om det här inte hade kunnat innebära att man hade höjt priserna. Men Roy är tveksam.

-Under sommarhalvåret när vi har bra gurkor, är det för varmt klimat i Spanien eller Holland där merparten av import kommer ifrån. Det är först när kvaliteten på våra gurkor sjunker som det finns spansk och holländsk gurka i handeln. Vi blir självförsörjande först i april månad.

Eftersom gurkproduktionen är en större andel av marknaden i Sverige jämfört hur det är med tomatodlingen, är prispressen lägre för gurkorna. Vi har ca 60 hektar gurkodling i Sverige och motsvarande 30 hektar tomat. Tidningen undrar om det inte hade kunnat innebära att hade kunna höja priserna. Men Roy är tveksam.

-Gurkan får inte bli för dyr. Även om importen inte är så intressant på sommaren, vill jag se en för dyr svensk gurka – trots att vi möjligen skulle kunna ta ut ett sådant pris. Det gäller att balansera prissättningen, så att man inte provocerar marknaden och på så vis släpper in importen. Priset på gurkor ska vara 8-10 kronor under sommarhalvåret.

I framtiden ser Roy Rosendahl gärna en utökning av Klagstorps Gurkodling. Det finns möjligheter till det. Men det hänger på lönsamheten i produktionen.

-Jag skulle vilja fördubbla storleken. Mellan 2 och 3 hektar är en bra storlek för att få en god lönsamhet. Om och när ekonomin tillåter tänker jag bygga till.

 
 

Garta

Knästorps Kvarnväg 220

245 93 Staffanstorp

Tel. +46 46 32 58 91

Fax +46 46 32 58 99

E-post: mail@garta.se